Boligretssager

En sag kan enten gå direkte i Boligretten eller en sag kan være indbragt i huslejenævnet. Hvis huslejenævnet (eller i København; ankenævnet) har truffet en afgørelse, som man ikke er enig i, kan hver af parterne indbringe sagen for Boligretten.

En boligretssag er ligesom alle andre retssager. Der er en sagsøger og en sagsøgte, men Retten kan efter en parts anmodning besættes af en repræsentant udmeldt af henholdsvis lejer- og udlejerorganisationerne.

Der er ikke tale om partsrepræsentation, men man kunne forestille sig, at en repræsentant udmeldt af lejerorganisationen vil fortolke loven til lejers fordel og vice versa.

Hvis en sag har en værdi under kr. 50.000 vil den oftest kunne klares efter reglerne om småsager. Omkostningerne er begrænset ved denne type sager, og man som udgangspunkt ikke behov for en advokat. Hvis man alligevel antager en advokat, vil omkostningerne næppe kunne dækkes af de tilkendte omkostninger, hvis man vinder sagen.

Man kan få fri proces og retshjælpsdækning til at føre småsager, men det kan aftales, at advokaten må tage et ekstra honorar udover de udgifter, som dækkes af det offentlige/retshjælpsforsikringen.

Man bør altid få en advokat til at hovedforhandle sagen (procedere sagen), da mange sager kan vindes på baggrund af parternes procedure og anbringender.

Hvis sagen har en værdi over kr. 50.000 kan man også selv føre sagen. Det anbefales ikke.

Boligretssager vindes oftest ikke kun på juraen men også måden, som de bliver ført på.

Advokat Kim Krarup er en erfaren procedør både i straffe- og civile sager.