Huslejenævn

I alle landets kommuner er der et huslejenævn, der skal behandle tvister mellem udlejere og lejere. Det skulle være en nem og billig måde hurtigt at få afgjort sagen.

Huslejenævnene i landets kommuner træffer afgørelser i henhold til lejelovens § 106 og bestemmelser i boligreguleringsloven.

Et huslejenævn består af en jurist - i København er det en dommer fra Byretten - og en repræsentant udmeldt af lejer- og udlejerorganisationen. Nævnet er et tvistenævn, og der skal derfor foreligge en tvist mellem udlejer og lejer før end, at nævnet kan behandle sagen.

Da der er tale om en offentlig myndighed er advokat som udgangspunkt ikke nødvendigt.

Det kan dog godt anbefales, at man får en advokat til at forestå korrespondancen med huslejenævnet, hvis man skal have præciseret en fortolkning af loven.

Huslejenævnssager behandles til en fast på kr. 6.500 pr. sag uden besigtigelser. Hvis der skal ske besigtigelse, og man ønsker advokat Kim Krarups tilstedeværelse vil det i Københavns området koste yderligere kr. 2.500.