Lejeforhøjelser

For udlejede ejer- og andelslejligheder er det begrænset, om man kan varsle en lejeforhøjelse.

Det ses ofte, at man i lejekontrakter skriver, at lejen stiger hvis fællesudgifter eller boligafgiften for udlejer stigerg.

Et sådan vilkår er forbudt.

Lejen kan kun reguleres i overensstemmelse med

 

- reglerne om det lejedes værdi (hvert andet år)

- stigninger (og fald) i skatter og afgifter

- ved udførelse af forbedringer

 

Enkelte lejemål kan godt reguleres med stigninger i driftsudgifter. Det vil være, hvis en ejerlejlighed pr. 1. januar 1995 var omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. Det er meget svært at finde ud af, men så vil man godt kunne varsle en lejeforhøjelse hver gang ejendommens udgifter stiger.

Udlejers adgang til at varsle lejeforhøjelse er som nævnt begrænset, men selvom der er tale om mindre forhøjelser, så kan det godt betale sig at holde sig ajour med dels det lejedes værdi, dels stigninger i skatter og afgifter samt ikke mindst varsle en forhøjelse som følge af forbedringer på ejendommen.

 

Herudover kan reglerne om forbedringsforhøjelser bruges progressivt overfor lejere, som man ikke har det bedste forhold til, da reglerne kan kombineres med udlejers adgang til det lejede.

 

Rådgivning om lejeforhøjelse sker på baggrund af en konkret vurdering, men der udarbejdes gerne en strategi til en fast pris på kr. 4.000, mens gennemførelsen af strategien afregnes efter de almindelige advokatetiske regler med udgangspunk i den anvendte tid.