Indgåelse af lejekontrakter

Der er ikke noget krav til, hvordan en lejeaftale indgås. Det er den almindelige aftaleret, der gælder. Udlejer bør dog sikre sig aftalen ved at få den på skrift.

Når man indgår en lejeaftale, så anbefales det, at aftalen indgås skriftligt.

Det er en meget dårlig ide, hvis man sætter sig ned og prøver selv at skrive en lejeaftale, da lejeloven er en beskyttelseslov for lejeren. Det betyder, at vilkår der pålægger lejeren større byrde end efter lejeloven, skal fremhæves for at være gyldige, og hvis de ikke er det, så gælder vilkåret ikke.

Derfor anbefales det altid, at hvis man selv vælger at udarbejde en lejekontrakt så skal man gøre det på den gældende typeformular. Typeformularen indeholder bestemmelser om vedligeholdelsespligt, forbrugsregnskaber, depositum og mulighed for at aftale individuelle aftaler.

Selvom der er tale om et standarddokument, så kan man med fordel søge rådgivning om, hvordan den udfyldes.

Der er mange muligheder for at stille sig selv bedre end loven foreskriver, men det er vigtigt at eventuelle ændringer ikke sker i typeformularen. Ændringerne i aftalen må ikke ske i typeformularen men kun under lejekontraktens § 11.

Rådgivning om udfyldelse af lejekontrakten fås fra kr. 2.000.