Støj og anden misligholdelse

Man er som udlejer forpligtet til sikre, at der er god ro og orden i ejendommen - også overfor de andre lejere.

Sager om støj og anden misligholdelse er komplicererede. Procedure skal følges? Skal man ophæve, eller skal man opsige.

Hvis man opsiger et lejemål, vil man med et varsel tilendegøre et kontraktsforhold. Hvis man ophæve ret lejemål, vil man tilendegøre et kontraktsforhold øjeblikkeligt, og det har derfor betydning om man opsiger eller ophæver.

Reglerne om opsigelse findes i lejelovens §§ 82 og 83. Det er meget begrænset, hvordan de regler kan anvendes.

I stedet kan man se på reglerne i lejelovens § 93, der handler om ophævelse. Der er en palet af muligheder, men procedurerne skal følges.

Få en vurdering og en strategi for kun kr. 3.500 af, hvilke muligheder man har for at få gjort en ende på et lejeforhold, hvis lejeforholdet ikke forløber som man ønsker.