Manglende betaling af leje

Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis lejeren ikke betaler lejen til tiden. Det er derfor vigtigt, at man er særlig opmærksom på, at lejeren betaler til tiden, idet man i modsat fald skal have ophævet lejemålet.

Lejen skal betales til tiden. Ellers misligholder lejeren lejeaftalen, og udlejer kan muligvis heller ikke selv betale sine regninger.

Selvom der i lejekontrakten står, at lejeren skal betale til den 1., så kan lejeren altså vente med at betale indtil den 3. hverdag i måneden før end, at man kan sende et påkrav.

Hvis der fortsat ikke er betalt, må man sende et påkrav. Lejeren skal nu have et varsel på 14(!) dage før end, at man kan ophæve lejemålet.

Herefter kan man først ophæve lejemålet, hvis lejeren ikke har betalt.

Nederst vil du kunne se eksempler på et påkravsbrev og en ophævelse. Bemærk, at påkravsgebyret er indidviduelt, og selvom det står der frit for at anvende brevene, bør du alligevel søge rådgivning inden, at du iværksætter en rykkerprocedure.

Inden lejeren er udsat kan der faktisk nemt være gået tre måneder, og det anbefales derfor altid at opkræve depositum og forudbetalt leje.

En rykker- og ophævelsesprocedure har en fast pris på kr. 3.500, hvortil kommer fogedgebyr.