Tidsbegrænsede lejekontrakter

Lejekontrakter er som udgangspunkt tidsubegrænset, medmindre man aftaler andet. Det kan gyldigt aftales, at lejeforholdet skal være tidsbegrænset, men vilkåret kan også tilsidesættes af Boligretten.

Der har i medierne været mange historier om, at udlejere ikke har mulighed for at komme af med deres lejere før end, at lejeren selv opsiger lejemålet eller misligholder kontrakten.

Det er for så vidt også korrekt.

En lejekontrakt er som udgangspunk tidsubegrænset, medmindre det er aftalt, at lejeforholdet skal være tidsbegrænset.

I disse tider hvor mange vælger at udleje sin ejer- eller andelslejlighed som følge af manglende salg, er det vigtigt at man aftaler, at lejeforholdet skal være tidsbegrænset.

Tidsbegrænsningen skal være begrundet i udlejers forhold, og der er en righoldig retspraksis om, hvad der er udlejers forhold. Det er altså ikke begrænset af to år, eller at man ikke kan forlænge en tidsbegrænset periode. Det vigtigste er, at tidsbegrænsningen er tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold.

Hvis du vil indgå en tidsbegræsnet lejekontrakt, og du ikke vil risikere at hænge på lejeren på grund af nogen fodfejl, så bør du søge rådgivning.

Rådgivning om tidsbegrænset lejekontrakter fås fra kr. 2.000.